Back to All Events

ÅRSMØTE

Hermed innkalles til Årsmøte i Oppdal Golfklubb
Tid: Fredag 21. april 2017 kl. 18:00
Sted: Quality Hotel Skifer
SAKSLISTE
1. Åpning
2. Godkjenning av fremmøtte representanter
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
4. Valg av møteleder, protokollfører samt 2 representanter til og
underskrive protokollen
5. Behandle klubbens årsmelding.
6. Behandle regnskap i revidert stand.
7. Behandle innkomne forslag.
 Ingen forslag innkommet
8. Fastsette medlemskontingent
Styrets forslag: Alle kategorier medlemskap økes med kr. 50,-.
9. Vedta budsjett.
10. Valg

Earlier Event: September 28
E-verkscup
Later Event: April 21
ÅRSMØTE