Oppdal Open

Her er vinnerne i Oppdal Open 2019 :

1 plass : Bakerst med pokaler : Kjell Arne Hårstad / Frank Toftaker 
2 plass : Gina Alice Trøen / Axel Leüthen Trøen og Passopp
3 plass : Mats Egil Toftaker / Egil Toftaker

Turneringen gikk i nydelig vær med meget god deltagelse!

VI GRATULERER

GOLF-KURS!

Vil du bli Golfspiller?

 

Oppdal Golfklubb arrangerer kurs 24-26 mai 2019

.

 Startpakke Junior (tom 19 år)

Kurs + medlemskap og «spill så mye du vil i Oppdal» i 2019  kr. 1250,-

 

Startpakke Senior (fom 20 år)

Kurs + medlemskap og «spill så mye du vil i Oppdal» i 2019  kr. 2500,-

 

For mer info , ring Egil Toftaker , tel 901 79 270 .

 

VELKOMMEN !

Åpning av banen?

Angående åpning av banen så vurderes dette fortløpende. Værmeldingene er ikke så lystelige, med minusgrader med evt snø i flere dager fom torsdag.

I mellomtiden er det bare å trene på rangen, og legge et godt grunnlag for godt golfspill utover sommeren :-)


Vi vil holde dere oppdatert.

Inkalling årsmøte for 2018

Tid: Torsdag 28. mars 2019 kl. 19:00

Sted: Oppdal Turisthotell

 

SAKSLISTE

1.         Åpning

2.         Godkjenning av fremmøtte representanter

3.         Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden*

4.         Valg av møteleder, protokollfører samt 2 representanter til og 

            underskrive protokollen

5.         Behandle klubbens årsmelding.

6.         Behandle regnskap i revidert stand.

7.         Behandle innkomne forslag

Ingen forslag innkommet

8.         Fastsette medlemskontingent

Styrets forslag: Medlemskap Senior økes med kr. 30,- (660,-)

9.         Vedta budsjett.          

10.       Valg   

Leder                           På valg            Egil Toftaker                (2 år)  

Kasserer                      På valg            Erik Sæther                 (2 år)                              

Styremedlem             På valg             Kjell Arne Hårstad      (2 år)

Varamedlem   På valg      Håkon Mjøen                   (1 år)

Varamedlem               På valg      Henrik Toftaker     (1 år)

 

Velge 2 revisorer (1 år)

 

Velge 3 representanter til møter og utvalg i overordnet organ

Ø  Styrets forslag: Ber om at det nye styret får mandat til velge.

 

Oppnevne valgkomité for 1 år: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

11. Avslutning                       

 

Etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte.

 

*Forretningsorden

·         Ordet forlanges ved håndsopprekking

·         Forslag kan kun fremsettes i saker som står på dagsorden

·         Vedtak og valg avgjøres ved vanlig flertall

·         Lovendring avgjøres ved 2/3 flertall

Turneringsliste 2019

Her er turneringslista for 2019.

Vi har lagt inn E-verkscup hver onsdag, med oppstart 29.05.19.

Legg det inn i kalenderen din og bli med på turnering!

-          26.06 – Midnattsgolf

-          20.07 - Sommerscramble

-          23.08 – Klubbmesterskap par

-          24.08 – Klubbmesterskap herrer og damer / junior og senior

-          31.08 – Oppdal Open

ÅRSMØTE 2019

ÅRSMØTE I OPPDAL GOLFKLUBB

TID: Torsdag 28. mars 2019 kl.: 19:00

STED: Oppdal Turisthotell

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen torsdag 14. mars 2019.

Fullstendig saksliste vil bli sendt på e-post, samt at den vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og facebookside, senest torsdag 021. april 2019.

På valg til styret står: Styreleder (2 år), kasserer (2 år), Styremedlem (2 år), 2 varamedlemmer (1 år) I tillegg skal det velges 2 revisorer for 1 år, samt at det skal oppnevnes valgkomité for 1 år (4 medlemmer).

Det skal også velges 3 representanter til møter og utvalg i overordnet organ.

Umiddelbart etter årsmøtet avholdes det medlemsmøte.

Styret i Oppdal Golfklubb

Oppdal Open og Jubileumsbankett lørdag 1 sept 2018

Oppdal Open , i år som jubileumsturnering (30 år), 

blir avholdt lørdag 1 sept 2018 kl. 10.00

Vi spiller turneringsformen Texas Scramble.

Dette er en parturnering, der vi spiller 2+2 i hver flight.

Alle 4 spillerne slår hver sin ball, og velger deretter beste ball innad i paret for videre spill.

Dette oppsettet følges under hele runden. Alle par må ha minst 7 utslag hver i løpet av 18 hull.

Påmeldingsfristen er satt til søndag 26.08.2018, klokken 18.00. Påmelding er åpen i Golfbox.

Maks antall deltakere er 44 stk. så her gjelder førstemann til mølla prinsippet.

Startkontingent: 200,-  Greenfee: 150,- 

Flighter vil bli satt opp i forkant av turneringen.

Shotgunstart med felles utgang klokken 10.00.

Seneste tidspunkt for oppmøte i klubbhuset er satt til 09.30 for registrering og betaling.

 

JUBILEUMSBANKETT

Oppdal Golfklubb fyller 30 år i år og vil markere dette med en jubileumsbankett

Lørdag 1 sept på Oppdal Turisthotell. Vi tror mange vil delta ! 

Program skal vi komme nærmere til, men du kan merke deg følgende : 

 

SPESIalTILBUD FRA OPPDAL TURISTHOTELL: 

Overnatting vedr. Oppdal Open og jubileumsturnering 31.08-02.08.

Pris pr. rom pr natt:   Enkeltrom kr. 700,- Dobbeltrom kr. 850,-

Gjester ringer oss direkte eller på mail, tlf. 72400700, mail: post@oppdalturisthotell.com  N/B oppgi ordrenummer 2567, for å få  arrangementets pris.

 

For middag lørdag kveld, er det reservert bord kl. 20.00 

Skiferstensbiff + dessert kr. 350,-

 

VEL MØTT! 

GOLFKURS !

GOLFKURS  

Oppdal Golfklubb arrangerer golfkurs kurs 29 juni - 1 juli 2018

Fredag kl 18-20 , lørdag og søndag kl. 11.00 -14.30

Priser : 

12-19 år   kr. 1500,-  inkl medlemskap og sesongkort 2018

20- xx år kr. 2500,- inkl medlemskap og sesongkort 2018

Utstyr til kurset får du låne på klubbhuset!

Påmelding til Egil Toftaker , tel 901 79 270 eller Morten Olsen tel 922 12 950 innen 25 juni 2018 !

 

 

Ny inkalling - ÅRSMØTE

Torsdag 26. april 2018 kl. 18:00

Sted: Oppdal Turisthotell

Saksliste:

1. Åpning

2. Godkjenning av fremmøtte representanter

3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

4. Valg av møteleder, protokollfører samt 2 representanter
til å underskrive protokollen

5. Behandle klubbens årsmelding.

6. Behandle regnskap i revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag

8. Fastsette medlemskontingent (styrets forslag: Ingen endring i kontingenter)

9. Vedta budsjett.

10. Valg

Nestleder På valg Kristoffer Østhagen (2 år)

Sekretær På valg Ingrid Lien (2 år)

Styremedlem På valg Arild Aunøien (2 år)

Varamedlem På valg Kjell Arne Hårstad (1 år)

Varamedlem På valg Reidar Nyvoll (1 år)

Velge 2 revisorer (1 år)

Velge 3 representanter til møter og utvalg i overordnet organ

Styrets forslag: Ber om at det nye styret får mandat til velge.

Oppnevne valgkomité for 1 år: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

11. Avslutning

Etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte.

ÅRSMØTE

Det innkalles til 

ÅRSMØTE for 2017 

TID : Torsdag 22 mars 2018 kl. 18.00

STED : Oppdal Turisthotell

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen torsdag 8 mars 2018. Fullstendig saksliste vil bli sendt pr epost , samt at den vil bli lagt ut her på hjemmesiden og på FB , senest torsdag 15. mars. 

På valg til styret står : Nestleder (2 år) , Sekretær (2 år) , styremedlem (2 år) og 2 varamedlemmer (1 år) . I tillegg skal det velges 2 revisorer for 1 år, samt at det skal oppnevnes valgkomitè for 1 år , 4 medlemmer.

Umiddelbart etter årsmøtet avholdes det medlemsmøte. 

VELKOMMEN ! 

Golfbanen stengt for i år

Hei alle kjære golfspillere!

Da er banen stengt for i år, nå tar frosten og vinteren snart over .. Styret i Oppdal Golfklubb vil takke alle spillere, medlemmer, dugnadsarbeidere og ansatte for flott innsats! Vi ser allerede frem til en ny sesong 2018, og la oss håpe at denne vinteren blir LITT snillere med golfbanen vår enn den var i fjor !

På gjensyn! 

GREEN-FEE

Angående greenfee så har vi en periode, grunnet nødvendig arbeid på banen (re-såing av greener osv) hatt reduserte priser:

Junior tom 19 år kr 100,-. Senior fom 20 år kr. 200,-. Dette er greenfee- priser til og med fredag 7. juli. Deretter øker vi hver kategori med kr. 50,-. Nå kan du også betale med VIPPS, vårt VIPPS nr er 111 000 !

Arbeid på banen

Etter en litt "tøff" vinter for golfbanen vår setter vi nå inn ekstra tiltak for å bøte på skadene. I helgen blir alle t-steder og greener luftet og resådd. Vi satser på gode vekstforhold fremover og at banen raskt skal komme seg i god form ☺ Arbeidet blir utført av Parkmaskiner AS v Tor Mjøen :-)