Back to All Events

Årsmøte Oppdal Golfklubb

Hermed innkalles til Årsmøte i Oppdal Golfklubb

Tid: Torsdag 26. april 2018 kl. 18:00

Sted: Oppdal Turisthotell

Saksliste:

1.         Åpning

2.         Godkjenning av fremmøtte representanter

3.         Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

4.         Valg av møteleder, protokollfører samt 2 representanter til og 

            underskrive protokollen

5.         Behandle klubbens årsmelding.

6.         Behandle regnskap i revidert stand.

7.         Behandle innkomne forslag

8.         Fastsette medlemskontingent (styrets forslag: Ingen endring i kontingenter)

9.         Vedta budsjett.           

10.       Valg    

Nestleder              På valg            Kristoffer Østhagen    (2 år)  

Sekretær               På valg            Ingrid Lien                  (2 år)                              

Styremedlem        På valg            Arild Aunøien              (2 år)

Varamedlem         På valg            Kjell Arne Hårstad            (1 år)

Varamedlem          På valg           Reidar Nyvoll                    (1 år)

 

Velge 2 revisorer (1 år)

Velge 3 representanter til møter og utvalg i overordnet organ

  • Styrets forslag: Ber om at det nye styret får mandat til velge.

Oppnevne valgkomité for 1 år: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

11. Avslutning             

 

Etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte.

Earlier Event: April 24
ÅRSMØTE
Later Event: May 8
Banen er åpen!