Årsmøtet i Oppdal Golfklubb

Årsmøtet i Oppdal Golfklubb ble utsatt og avholdes 21.april 2016 kl. 20.00 på Quality Hotel Skifer. 

Agenda:

  1. Velkommen, og godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Valg av møteleder og referent
  3. Årsmelding 2015.
  4. Regnskap 2015.
  5. Innkomne saker.
  6. Medlemskontigent 2017.
  7. Budsjett 2016.
  8. Valg av nytt styre. 

Vedlegg:

Årsregnskap 2015
Revisjonsrapport
Årsmelding 2015