TURNERINGER I SOMMER !!

Disse turneringene er satt opp, noter datoer og vær hjertelig velkommen!

  3 juni     kl. 10.00     Åpningsturnering        18 hull    Påmelding Golfbox
23 juni     kl. 18.00      Midnattsgolf               18 hull    Påmelding Golfbox        
19  aug     kl. 10.00     Oppdal Open              18 hull    Påmelding Golfbox 

I tillegg kjører vi KLUBBTURNERING hver onsdag kl. 18.00, 9 hull,                                       påmelding i Golfbox!