Arbeid på banen

Etter en litt "tøff" vinter for golfbanen vår setter vi nå inn ekstra tiltak for å bøte på skadene. I helgen blir alle t-steder og greener luftet og resådd. Vi satser på gode vekstforhold fremover og at banen raskt skal komme seg i god form ☺ Arbeidet blir utført av Parkmaskiner AS v Tor Mjøen :-)