ÅRSMØTE 2019

ÅRSMØTE I OPPDAL GOLFKLUBB

TID: Torsdag 28. mars 2019 kl.: 19:00

STED: Oppdal Turisthotell

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen torsdag 14. mars 2019.

Fullstendig saksliste vil bli sendt på e-post, samt at den vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og facebookside, senest torsdag 021. april 2019.

På valg til styret står: Styreleder (2 år), kasserer (2 år), Styremedlem (2 år), 2 varamedlemmer (1 år) I tillegg skal det velges 2 revisorer for 1 år, samt at det skal oppnevnes valgkomité for 1 år (4 medlemmer).

Det skal også velges 3 representanter til møter og utvalg i overordnet organ.

Umiddelbart etter årsmøtet avholdes det medlemsmøte.

Styret i Oppdal Golfklubb