Inkalling årsmøte for 2018

Tid: Torsdag 28. mars 2019 kl. 19:00

Sted: Oppdal Turisthotell

 

SAKSLISTE

1.         Åpning

2.         Godkjenning av fremmøtte representanter

3.         Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden*

4.         Valg av møteleder, protokollfører samt 2 representanter til og 

            underskrive protokollen

5.         Behandle klubbens årsmelding.

6.         Behandle regnskap i revidert stand.

7.         Behandle innkomne forslag

Ingen forslag innkommet

8.         Fastsette medlemskontingent

Styrets forslag: Medlemskap Senior økes med kr. 30,- (660,-)

9.         Vedta budsjett.          

10.       Valg   

Leder                           På valg            Egil Toftaker                (2 år)  

Kasserer                      På valg            Erik Sæther                 (2 år)                              

Styremedlem             På valg             Kjell Arne Hårstad      (2 år)

Varamedlem   På valg      Håkon Mjøen                   (1 år)

Varamedlem               På valg      Henrik Toftaker     (1 år)

 

Velge 2 revisorer (1 år)

 

Velge 3 representanter til møter og utvalg i overordnet organ

Ø  Styrets forslag: Ber om at det nye styret får mandat til velge.

 

Oppnevne valgkomité for 1 år: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

11. Avslutning                       

 

Etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte.

 

*Forretningsorden

·         Ordet forlanges ved håndsopprekking

·         Forslag kan kun fremsettes i saker som står på dagsorden

·         Vedtak og valg avgjøres ved vanlig flertall

·         Lovendring avgjøres ved 2/3 flertall