ÅRSMØTE

Det innkalles til 

ÅRSMØTE for 2017 

TID : Torsdag 22 mars 2018 kl. 18.00

STED : Oppdal Turisthotell

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen torsdag 8 mars 2018. Fullstendig saksliste vil bli sendt pr epost , samt at den vil bli lagt ut her på hjemmesiden og på FB , senest torsdag 15. mars. 

På valg til styret står : Nestleder (2 år) , Sekretær (2 år) , styremedlem (2 år) og 2 varamedlemmer (1 år) . I tillegg skal det velges 2 revisorer for 1 år, samt at det skal oppnevnes valgkomitè for 1 år , 4 medlemmer.

Umiddelbart etter årsmøtet avholdes det medlemsmøte. 

VELKOMMEN !