Ny inkalling - ÅRSMØTE

Torsdag 26. april 2018 kl. 18:00

Sted: Oppdal Turisthotell

Saksliste:

1. Åpning

2. Godkjenning av fremmøtte representanter

3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

4. Valg av møteleder, protokollfører samt 2 representanter
til å underskrive protokollen

5. Behandle klubbens årsmelding.

6. Behandle regnskap i revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag

8. Fastsette medlemskontingent (styrets forslag: Ingen endring i kontingenter)

9. Vedta budsjett.

10. Valg

Nestleder På valg Kristoffer Østhagen (2 år)

Sekretær På valg Ingrid Lien (2 år)

Styremedlem På valg Arild Aunøien (2 år)

Varamedlem På valg Kjell Arne Hårstad (1 år)

Varamedlem På valg Reidar Nyvoll (1 år)

Velge 2 revisorer (1 år)

Velge 3 representanter til møter og utvalg i overordnet organ

Styrets forslag: Ber om at det nye styret får mandat til velge.

Oppnevne valgkomité for 1 år: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

11. Avslutning

Etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte.